ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

‘พัชรวาท’ มอบ 4 นโยบาย กรมอุทยานฯ เน้นย้ำทุกภารกิจเพื่อประชาชน ลั่นต้องป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ขีดเส้นวางระบบ E-national park ครบทุกอุทยานฯ ใน 2 ปี พร้อมจัดเก็บรายได้ต้องโปร่งใส

‘พัชรวาท’ มอบ 4 นโยบาย กรมอุทยานฯ เน้นย้ำทุกภารกิจเพื่อประชาชน ลั่นต้องป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ขีดเส้นวางระบบ E-national park ครบทุกอุทยานฯ ใน 2 ปี พร้อมจัดเก็บรายได้ต้องโปร่งใส

‘พัชรวาท’ มอบ 4 นโยบาย กรมอุทยานฯ เน้นย้ำทุกภารกิจเพื่อประชาชน ลั่นต้องป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ขีดเส้นวางระบบ E-national park ครบทุกอุทยานฯ ใน 2 ปี พร้อมจัดเก็บรายได้ต้องโปร่งใส

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ และคณะผู้บริหาร ทส. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

รมว.ทส. ได้มอบนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของประเทศ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน ให้เร่งรัดการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 2 ปี 2) ด้านแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า เช่น การแก้ไขปัญหาช้างป่าและลิง ที่ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ความสำคัญการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า 3) ด้านการท่องเที่ยว ให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว พัฒนา ระบบการซื้อบัตรผ่านเข้าใช้บริการ การจองที่พัก และบริการอื่น ๆ ของอุทยานแห่งชาติไว้ในระบบเดียวกัน อาจมีทั้งรูปแบบ Mobile application และทาง Website เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย โดยให้เร่งดำเนินการระบบ E-National Park หรือโครงการยกระดับการบริหารจัดการงานบริการประชาชนแบบครบวงจรของกรมอุทยานฯ ด้วยระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จครบทุกอุทยานแห่งชาติ ภายใน 1-2 ปี นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวก และนำมาซึ่งความโปร่งใส ยังเป็นการพัฒนาอุทยานให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ เพื่อเป็นกรมตัวอย่างที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความทันสมัยตามทันโลกด้วยเทคโนโลยี และ 4) ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ให้เฝ้าระวังควบคุมและดับไฟให้เร็ว ลดการเกิดไฟป่า ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบ "เคาะประตูบ้าน" พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยและคำนึงถึงสุขภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครไฟป่าทุกคนด้วย 

ขณะเดียวกัน รมว.ทส. ยังได้เป็นประธานการประชุม VDO Conference ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) จำนวน 400 แห่ง ที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ทั่วประเทศ พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และมอบรางวัลตราประทับที่ระลึกสุดท้ายในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ พร้อมบัตรเข้าอุทยานแห่งชาติฟรี 1 ปี และบ้านพักฟรี 2 ครั้ง ให้กับนักท่องเที่ยวที่สะสมตราประทับอุทยานแห่งชาติในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ (Passport to Thailand National parks) ครบ 156 แห่ง จำนวน 8 คน

แกลเลอรี่