ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมติดตามความคืบหน้าการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ทส. ร่วมติดตามความคืบหน้าการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ทส. ร่วมติดตามความคืบหน้าการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.00 น. นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง และสำรวจภาพรวมบริเวณอ่างเก็บน้ำ และจุดสูบน้ำประปา สะพานท่าภาณุรังษี และงานพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

การติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชังครั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รายงานผลการดำเนินโครงการการศึกษา สำรวจ และพัฒนาน้ำบาดาล พื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเจาะน้ำบาดาล จำนวน 4 บ่อ สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 บ่อ ปริมาณน้ำที่สูบได้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีแผนดำเนินงานโครงการศึกษา สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (ระยะที่ 2) โดยจะดำเนินการเจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติม จำนวน 6 บ่อ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำบนพื้นที่เกาะสีชังต่อไป

แกลเลอรี่