ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผต.ทส. (นางภาวินี ณ สายบุรี)ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขต 4 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ 18 อาคาร ทส. ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผต.ทส. (นางภาวินี ณ สายบุรี)ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขต 4 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ 18 อาคาร ทส. ผ่านระบบ Video Conference

แกลเลอรี่