ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 22 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เข้าร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดกระบี่ กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันที่ 22 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เข้าร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดกระบี่ กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

แกลเลอรี่