ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 22 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนตรวจราชการ 2 (นางพัสรา กาญจนะวีระ) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำน้ำแม่ลาการ้อง จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 22 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนตรวจราชการ 2 (นางพัสรา กาญจนะวีระ) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำน้ำแม่ลาการ้อง จังหวัดสิงห์บุรี

แกลเลอรี่