ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ไทย-เวียดนาม หารือการเพาะขยายพันธุ์ลูกนกกระเรียนไทยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนกกระเรียนในภูมิภาค

ไทย-เวียดนาม หารือการเพาะขยายพันธุ์ลูกนกกระเรียนไทยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนกกระเรียนในภูมิภาค

ไทย-เวียดนาม หารือการเพาะขยายพันธุ์ลูกนกกระเรียนไทยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนกกระเรียนในภูมิภาค 

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 11.45 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือกับ นาย เล มิญ ฮวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้หารือถึงความร่วมมือภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนในจังหวัดด่งท้าป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งท้าป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สมาคมสวนสัตว์เวียดนาม และมูลนิธิอนุรักษ์นกกระเรียนสากล เพื่อเพาะขยายพันธุ์และย้ายลูกนกกระเรียนไทยที่เลี้ยงภายในสภาพเพาะเลี้ยงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติจ่ามจีม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนกกระเรียนในภูมิภาค 

ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มีจำนวนนกกระเรียนที่มากเพียงพอ และอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกความตกลงฯ ระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ กับจังหวัดด่งท้าป ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ที่กำกับดูแลในเรื่องการนำเข้าส่งออกสัตว์ป่า อยู่ระหว่างออกกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567 โดยกระทรวงฯ จะแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์นกระเรียนฯ ต่อไป โอกาสนี้ นาย เล มิญ ฮวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แสดงความชื่นชมการทำงานอย่างแข็งขันด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และแจ้งความประสงค์ขอรับนกกระเรียน 1 คู่ ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของของนายกรัฐมนตรีไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567

แกลเลอรี่