ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัดฯ จตุพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาคลองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปลัดฯ จตุพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาคลองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปลัดฯ จตุพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาคลองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 07.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับคณะของ พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร โครงการพัฒนาคลองชั้นในและคลองแสนแสบ และโครงการพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยา โดยในการลงพื้นที่คณะผู้บริหาร ได้นั่งเรือจากป้อมมหากาฬไปยังท่าเรือป้อมพระสุเมรุ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษา พัฒนาและดูแลคลองแสนแสบ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

แกลเลอรี่