ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 28 ก.พ. 67. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ประชุมตรวจราชการตามแผน การตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของหน่วยงานในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

วันที่ 28 ก.พ. 67. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ประชุมตรวจราชการตามแผน การตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของหน่วยงานในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

แกลเลอรี่