ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน.ผต.ทส.) เข้าร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 จังหวัดสระบุรี กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน.ผต.ทส.) เข้าร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 จังหวัดสระบุรี กับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

แกลเลอรี่