ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผต.ทส. (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ตรวจติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แกลเลอรี่