ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมประชุม คกก.บริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

ทส. ร่วมประชุม คกก.บริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

ทส. ร่วมประชุม คกก.บริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

วันนี้ (25 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน” ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 - 2570) และแผนปฏิบัติการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในพื้นที่ดำเนินการโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” รวมถึงรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1/2567 และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ“รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 

แกลเลอรี่