ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมวางศิลาฤกษ์โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม อ่อนนุช มุ่งแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

ทส. ร่วมวางศิลาฤกษ์โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม อ่อนนุช มุ่งแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

ทส. ร่วมวางศิลาฤกษ์โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม อ่อนนุช มุ่งแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน


วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก โครงการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอ่อนนุช 1,000 ตัน โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมี นางสาวจาง เซียวเซียว ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประธานชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 


โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ดำเนินการโดยศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยการนำเทคโนโลยีกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาเพื่อแปรรูปและนำพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดการปัญหาขยะตกค้าง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีขนาดพื้นที่โครงการประมาณ 48,800 ตารางเมตร หรือประมาณ 29.19 ไร่ ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่