ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“พัชรวาท” ลงพื้นที่ตรวจฝุ่น PM 2.5 จ.ปทุมธานี ชื่นชมการจัดการสิ่งแวดล้อมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี พร้อมขอบคุณชาวนาตื่นตัวลดการเผาเศษวัสดุเกษตร ส่งทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

“พัชรวาท” ลงพื้นที่ตรวจฝุ่น PM 2.5 จ.ปทุมธานี ชื่นชมการจัดการสิ่งแวดล้อมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี พร้อมขอบคุณชาวนาตื่นตัวลดการเผาเศษวัสดุเกษตร ส่งทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

“พัชรวาท” ลงพื้นที่ตรวจฝุ่น PM 2.5 จ.ปทุมธานี ชื่นชมการจัดการสิ่งแวดล้อมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี พร้อมขอบคุณชาวนาตื่นตัวลดการเผาเศษวัสดุเกษตร ส่งทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด


วันนี้ (30 มีนาคม 2567) เวลา 9.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมนำเสนอการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคอุตสาหกรรม โดยยกสวนอุตสาหกรรมบางกะดีเป็นต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ด้วยการนำมาผลิตเป็นชีวมวลอัดเม็ด เพื่มรายได้ให้กับเกษตรกร


พล.ต.อ.พัชรวาท ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ผลเป็นอย่างดี ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร   รวมถึงภาคการคมนาคมขนส่ง จนทำให้ตลอดช่วงต้นปีที่ผ่านมา จ.ปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 เกินกว่า 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรืออยู่ในช่วงค่าสีแดง ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เพียง 1 วัน พร้อมเน้นย้ำขอให้รักษามาตรฐานแบบนี้ตลอดไป 


จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากฟางข้าว ของ บริษัท วีอาร์พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และแปลงนาสาธิตการทำนาปลอดการเผา ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก โดยได้ร่วมพ่นน้ำ EM ลงแปลงนาสาธิต ก่อนเดินทางกลับ พล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ กลุ่มเครือข่าย ทสม. ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมดำเนินงานอีกด้วย

แกลเลอรี่