ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

‘ผู้ช่วยฯ รชฏ’ ชวนทุกภาคส่วน ร่วมเปลี่ยน เพื่อเรา เพื่อโลก ในเวที Sustainable Daily Talk 2024

‘ผู้ช่วยฯ รชฏ’ ชวนทุกภาคส่วน ร่วมเปลี่ยน เพื่อเรา เพื่อโลก ในเวที Sustainable Daily Talk 2024

‘ผู้ช่วยฯ รชฏ’ ชวนทุกภาคส่วน ร่วมเปลี่ยน เพื่อเรา เพื่อโลก ในเวที Sustainable Daily Talk 2024

วันนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 12.00 น. ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Action for Change  โจทย์ใหญ่เปลี่ยนไทยอย่างไร ให้ยั่งยืน?" ในเวทีสัมมนา ‘Sustainable Daily Talk 2024’ หัวข้อ ‘Action for Change ทำเดี๋ยวนี้! เพื่อการเปลี่ยนแปลง’ จัดโดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และเดลินิวส์ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูล พร้อมแนวทางที่นำไปปรับใช้ได้จริง สร้างผลลัพธ์การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เป็นการเปลี่ยน เพื่อเรา เพื่อโลด ส่งต่อมรดกโลกใบนี้ให้กับลูกหลานได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ร.อ.รชฏ ได้กล่าวถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ อาทิ ปัญหาหญ้าทะเลเสื่อมโทรม ทำให้พะยูนที่พบในประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง หรือปัญหาไฟป่า หมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย กระทรวงฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง ทั้งการกำหนดกฎหมายเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ที่จะมีการกำหนดระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... เพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM2.5 มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากจะเปลี่ยนแปลงให้เกิดความยั่งยืน ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา และทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันผลักดัน เพื่อผลดีต่อลูกหลานเราในอนาคต

แกลเลอรี่