ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“พัชรวาท” นำข้าราชการ ทส. พร้อมใจ ถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 2 เมษายน

“พัชรวาท” นำข้าราชการ ทส. พร้อมใจ ถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 2 เมษายน

“พัชรวาท” นำข้าราชการ ทส. พร้อมใจ ถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 2 เมษายน 

วันนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายรชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดา ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทยสืบไป 

แกลเลอรี่