ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. พิจารณาคัดเลือก "คนดีศรี สป." ประจำปี 2567 ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร

ทส. พิจารณาคัดเลือก "คนดีศรี สป." ประจำปี 2567 ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร

ทส. พิจารณาคัดเลือก "คนดีศรี สป." ประจำปี 2567 ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร


วันนี้ (2 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "คนดีศรี สป." ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ครั้ง 1/2567 โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็น “คนดีศรี สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี

แกลเลอรี่