ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. รวมพลัง “ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” เนื่องในวันคุ้มครองโลก พร้อมเตรียมจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ

ทส. รวมพลัง “ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” เนื่องในวันคุ้มครองโลก พร้อมเตรียมจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ

ทส. รวมพลัง “ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” เนื่องในวันคุ้มครองโลก พร้อมเตรียมจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ

วันนี้ (10 เมษายน 2567) เวลา 10.30 น. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงฯ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก และการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเป็นมรดกโลก โดยมีนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และนางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมให้ข้อมูลแถลงข่าว ณ บริเวณโถง ชั้น 3 กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน 2567 ของทุกปี ภายใต้แนวคิด “Planet vs. Plastics: ลดพลาสติก กู้วิกฤตโลกเดือด” โดยนำหลักการ 4 ป. ไปใช้ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ ปฏิเสธพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ปรับพฤติกรรมใช้พลาสติกให้คุ้มค่าที่สุด เปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์
ทดแทนพลาสติกที่ผลิตจากธรรมชาติ และแปลงร่างขยะพลาสติกผ่านกระบวนการ Recycle หรือ Upcycling เพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก และใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาพลาสติก พร้อมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ลดปัญหาโลกเดือดให้กับโลกของเรา สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกำหนด Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561- 2573 ที่มีเป้าหมาย คือ การลดและเลิกใช้
พลาสติก ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570

ด้านสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเป็นมรดกโลก ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ โบราณสถานเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากศูนย์มรดกโลกได้จัดส่งใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการ ผ่านสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ณ กรุงปารีส เรียบร้อยแล้ว โดยในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบ
ใบประกาศนียบัตรให้กับ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานเจ้าของแหล่งอย่างเป็นทางการ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ภายใต้ชื่อ “ย้อนอดีตเมืองโบราณศรีเทพ สู่อนาคตแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน” อีกด้วย

แกลเลอรี่