ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"พัชรวาท" เปิด "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ปี 67" ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"พัชรวาท" เปิด "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ปี 67" ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"พัชรวาท" เปิด "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ปี 67" ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (11 เมษายน 2567) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" พร้อมทั้งเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมการทำงานของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ โฆษกประจำกระทรวงฯ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน และมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่าโครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน ที่สำคัญมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อม และเป็นนักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล  โดยช่วงท้ายได้มอบเสื้อที่ระลึกแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯนี้ด้วย

โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงาน อุทยานแห่งชาติ เป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษา ที่มีภูมิลำเนารอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติทั้ง 152 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และอุทยานแห่งชาติทุกแห่งได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

แกลเลอรี่