ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมแถลงการจัดงาน ‘Green Technology Expo 2024’ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

ทส.ร่วมแถลงการจัดงาน ‘Green Technology Expo 2024’ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

ทส.ร่วมแถลงการจัดงาน ‘Green Technology Expo 2024’ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสีเขียว

วันนี้ (17 เมษายน 2567) เวลา 13.30 น. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน ‘Green Technology Expo 2024’  งานจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อโลกในอนาคต ภายใต้แนวคิด “Driving Sustainable Solutions: Advancing Business Through Green Technology” ส่งเสริมแผนงานความยั่งยืน ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) Hall 101-102 เพื่อเป็นพื้นที่ให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ระหว่างภาครัฐ เจ้าของเทคโนโลยี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ที่ได้มีโอกาสนำเสนอเทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ ต่อยอดความรู้ แก้ปัญหา และสนองความต้องการในการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน

นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืน (SDG) และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy) อันเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate change ที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติ และทุกชีวิต ในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการผลิต และกระบวนการทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ ซึ่งต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึงการจัดทำนโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต การเข้าถึงเทคโนโลยีสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้นโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่