ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผต.ทส.(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงาน ทสจ.จันทบุรี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผต.ทส.(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงาน ทสจ.จันทบุรี

แกลเลอรี่