ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“พัชรวาท” มอบ “ต้นหัวใจเศรษฐี” นายกฯ เศรษฐา พร้อมไม้มงคลประจำจังหวัดแก่ ครม. เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ‘67 ชวนประชาชนรับกล้าไม้ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน

“พัชรวาท” มอบ “ต้นหัวใจเศรษฐี” นายกฯ เศรษฐา พร้อมไม้มงคลประจำจังหวัดแก่ ครม. เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ‘67 ชวนประชาชนรับกล้าไม้ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน

“พัชรวาท” มอบ “ต้นหัวใจเศรษฐี” นายกฯ เศรษฐา พร้อมไม้มงคลประจำจังหวัดแก่ ครม. เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ‘67 ชวนประชาชนรับกล้าไม้ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน


วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นำกล้าไม้มหามงคล และกล้าไม้ประจำจังหวัด มามอบให้กับคณะรัฐมนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2567 ซึ่งได้กำหนดให้ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี และในปีนี้จะตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 โดยได้เตรียม “ต้นหัวใจเศรษฐี” มอบให้กับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน 


พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของต้นไม้ เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้  อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยในปีนี้ กรมป่าไม้ ได้เตรียมกล้าไม้มหามงคล ที่ได้ผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566  โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อาทิ ต้นหัวใจเศรษฐี ล่ำซำ จิกทะเล กระบก พฤกษ์ ทองกวาว จิกเศรษฐี  ปีบ สารภี นนทรีป่า กันเกรา ขานาง ยางนา แผ่บารมี ประดู่ป่า สะเดา พะยอม กาฬพฤกษ์ มะขาม และต้นแซะ และกล้าไม้อีกจำนวน 720 ต้น แจกจ่ายในที่ประชุม ครม. สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2567 ได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ และที่กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับกล้าไม้ไปร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับที่พักอาศัย พื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นไม้ให้คงอยู่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าตลอดไป

แกลเลอรี่