ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“พัชรวาท” ควง นายกฯ จับมือ 3 กระทรวง KICK OFF โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“พัชรวาท” ควง นายกฯ จับมือ 3 กระทรวง KICK OFF โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“พัชรวาท” ควง นายกฯ จับมือ 3 กระทรวง KICK OFF โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา


โดยภายในงาน นายกรัฐมนตรี ได้มอบสัญลักษณ์การขับเคลื่อนโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ให้กับปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบใบประกาศนียบัตรยกย่องคนต้นแบบ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ 3 กระทรวง จำนวน 10 ราย พร้อมทั้ง Kick Off ปล่อยคาราวานแถวผู้ร่วมกิจกรรม ณ เรือนจำและทัณฑสถาน ทั้ง 77 จังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ และปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 3 กระทรวง นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพันธุ์กล้าไม้โดยผู้ก้าวพลาดในพื้นที่อีกกว่า 100 ไร่


โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี นำพลังของผู้ก้าวพลาดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของการบริหาร จัดการพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ และการจัดการน้ำ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดเตรียมเพาะกล้าไม้ จำนวน 7 ล้าน 2 แสนกล้า แจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน พร้อมทั้งขยายผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 72 แห่งทั่วประเทศ กิจกรรมเก็บขยะชายหาด ขยะป่าชายเลน ขยะปากแม่น้ำ ลำคลอง 72 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น มุ่งสู่เป้าหมายสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว ให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ การบรรลุสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065

แกลเลอรี่