ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ประกาศ สป_ทส เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขนาดไฟล์:3.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขนาดไฟล์:0.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง

ขนาดไฟล์:2.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง ฉบับที่ 2

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง

QR Code ระบบกลางทางกฎหมาย

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง