ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูโนสโก) ครั้งที่ 1/2567

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูโนสโก) ครั้งที่ 1/2567

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูโนสโก) ครั้งที่ 1/2567


วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567) เวลา 13.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูโนสโก) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาการลงสมัครเลือกตั้งเพื่อเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารขององค์การยูเนสโก วาระปี พ.ศ. 2568 - 2572 ของประเทศไทย และการสนับสนุนการแลกคะแนนเสียงระหว่างประเทศเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี้  


ที่ประชุมฯ ยังได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ยูเนสโก ทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน โดยมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ความก้าวหน้าการเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ และการเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม “สงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา” เข้าสู่บัญชีรายการเบื้องต้น เพื่อรอการเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงเดือนกรกฎาคม 2567 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย อีกทั้ง รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2  และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Ocean Science Solutions for Sustainable Development” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 - 25 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  

แกลเลอรี่