ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ต้อนรับคณะผู้แทน UNDP หารือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมมองโอกาสพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ทส. ต้อนรับคณะผู้แทน UNDP หารือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมมองโอกาสพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ทส. ต้อนรับคณะผู้แทน UNDP หารือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมมองโอกาสพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต 


วันนี้ (4 มิถุนายน 2567) เวลา 14.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ Mr.Renaud Meyer Ms.Irina Goryunova และคณะ ผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดยได้มีการหารือในประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) กองทุน Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) และกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงโอกาสการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้ สังกัด ทส. ในอนาคต อาทิ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าพรุ การเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน การส่งเสริมเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และตลาดคาร์บอน เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

แกลเลอรี่