ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่


วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) เวลา 15.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ นำคณะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ให้มีน้ำต้นทุนในการทำระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สร้างความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำให้แก่ประชาชน พร้อมเยี่ยมชมสถานีจุดจ่ายน้ำถาวร จุดบริการน้ำดื่มสะอาด และมอบน้ำกินน้ำใช้ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ


ปัจจุบันโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบ้านกลาง มีการวางแนวท่อกระจายน้ำขนาด 10 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร สามารถจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนได้เพียง 2 หมู่บ้าน หากขยายแนวท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว อีกระยะทาง 13.8 กิโลเมตร จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน รวมถึงโรงพยาบาล และสถานที่ราชการ เป็นการเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำบาดาลแก่ประชาชน และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายผลต่อยอดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากเดิมจำนวน 47 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัด ให้เพิ่มเติมอีก จำนวน 25 โครงการ รวมเป็น 72 โครงการ ครอบคลุม 43 จังหวัด ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 152,000 ครัวเรือน หรือ 450,000 คน และมีปริมาณน้ำบาดาลรวมกว่า 41 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี


จากนั้นเวลา 17.30 น. ปลัด ทส. พร้อมคณะของนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ณ สวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

แกลเลอรี่