ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 7 มิ.ย. 67 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ได้เข้าร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังผลการดำเนินงานและแผนการต่อยอดโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 มิ.ย. 67 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ได้เข้าร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังผลการดำเนินงานและแผนการต่อยอดโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

แกลเลอรี่