ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) พร้อมด้วย ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ลงพื้นที่ตรวจราชการเขต 13 รอบที่ 2 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ผต.ทส. (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) พร้อมด้วย ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ลงพื้นที่ตรวจราชการเขต 13 รอบที่ 2 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

แกลเลอรี่