ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จ.ลำพูน

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จ.ลำพูน

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมรับฟังปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จ.ลำพูน


วันนี้ (8 มิถุนายน 2567) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเมืองน่าเที่ยว 5 MUST DO IN THAILAND พร้อมเข้าร่วมการประชุมบูรณาการแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงข้อกังวลของทุกภาคส่วนต่อปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคเหนือว่า เป็นความรับผิดชอบของทุกคน และทุกภาคส่วนที่ยังคงต้องทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ถึงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน


จากนั้นเวลา 16.30 น. ปลัด ทส. พร้อมด้วย นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้นำคณะของนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค และรับฟังแผนงานช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานสูบทดสอบปริมาณน้ำและการทดสอบคุณภาพน้ำของโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลน้ำดิบ เพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินโครงการ 90 ล้านบาท ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 6 บ่อ ถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 750 ลูกบาศก์เมตร อาคารสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด หอถังเหล็ก ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ถังกรองสนิมเหล็ก และสถานีจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 2 ชุด และจุดบริการน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1 ชุด พร้อมวางท่อกระจายน้ำระยะทาง 15 กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ 15 หมู่บ้าน 3,547 ครัวเรือน 8,815 คน โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนในพื้นที่ที่มารอต้อนรับว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำของพี่น้องประชาชน รวมถึงคุณภาพของน้ำ พร้อมยืนยันได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการฯ นี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แกลเลอรี่