ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 8 มิ.ย. 67 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) ได้เข้าร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ณ จังหวัดลำพูน โดยได้พบปะประชาชน และรับฟังปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วันที่ 8 มิ.ย. 67 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง)  ได้เข้าร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ณ จังหวัดลำพูน โดยได้พบปะประชาชน และรับฟังปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

แกลเลอรี่