ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันอานันทมหิดล" 9 มิถุนายน 2567

ทส. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันอานันทมหิดล" 9 มิถุนายน 2567

ทส. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันอานันทมหิดล" 9 มิถุนายน 2567


วันนี้ (9 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 9 มิถุนายน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการทั้งในวงการแพทย์ การศึกษา การปกครอง การส่งเสริมอาชีพการเกษตร ฯลฯ 

แกลเลอรี่