ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผต.ทส.(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ได้รับมอบหมายจาก ปกท.ทส.(นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันอานันทมหิดล" 9 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผต.ทส.(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) ได้รับมอบหมายจาก ปกท.ทส.(นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันอานันทมหิดล" 9 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่