ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง นำเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติภาคเหนือ

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง นำเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติภาคเหนือ

ปลัด ทส. ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง นำเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติภาคเหนือ


วันนี้ (9 มิถุนายน 2567) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลช้าง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยได้เยี่ยมชมการสาธิตการตรวจรักษาช้าง การทำกระดาษมูลช้าง การทำยาสมุนไพรรักษาช้าง และการทำจานใบไม้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสุขภาพของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมเป็นวันแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำต่อการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ที่นอกจากจะรับรักษาช้างป่วยและช้างชราแล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการ ศูนย์ประชุม และโรงแรมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งหลังจากนี้จะต้องร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง


จากนั้นเวลา 14.30 น. ปลัด ทส. ได้นำคณะของนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมลานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้านแจ้ซ้อน อาทิ ข้าวอินทรีย์ผลิตจากสายน้ำแร่ โดยวิสาหกิจชุมชนแจ้ซ้อน ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ผ้าปักด้วยมือ และกาแฟ

แกลเลอรี่