ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 9 มิ.ย. 67 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง)ได้เข้าร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ณ จังหวัดลำปาง โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง ชมการสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง และการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านแจ้ซ้อน ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 มิ.ย. 67 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง)ได้เข้าร่วมการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ณ จังหวัดลำปาง โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง ชมการสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง และการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านแจ้ซ้อน ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

แกลเลอรี่