ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“พัชรวาท” เคาะเตรียม KICK OFF 15 โครงการ ทส. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“พัชรวาท” เคาะเตรียม KICK OFF 15 โครงการ ทส. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“พัชรวาท” เคาะเตรียม KICK OFF 15 โครงการ ทส. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


วันนี้ (11 มิถุนายน 2567) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายนพดล พลเสน เลขานุการ รมว.ทส. พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะกรรมการจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงฯ ในนามรัฐบาล จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมป่าไม้ ซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการฯ ในวันที่ 14 มิถุนายน นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล และโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ จ.เชียงใหม่ พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จำนวน 15 โครงการ โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม KICK OFF เปิดตัวโครงการและกิจกรรมร่วมกัน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 พร้อมมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพหลักในการเตรียมการจัดงาน


โดย พล.ต.อ.พัชรวาท ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงฯ ให้ได้มากที่สุด พร้อมมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ให้กำกับ ดูแล ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานในสังกัดให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนให้บุคลากรของกระทรววฯ ร่วมกันเป็นจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี และความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลของคนไทยทั้งชาติ 

แกลเลอรี่