ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 11 มิ.ย. 67 หน.ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม “การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่า” ณ บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 11 มิ.ย. 67 หน.ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม “การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่า” ณ บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

แกลเลอรี่