ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมป่าไม้ชวน ชาวป่าชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

กรมป่าไม้ชวน ชาวป่าชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

กรมป่าไม้ชวน ชาวป่าชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

23 มิถุนายน 2562 ณ ป่าชุมชนเนินสมบัติ (วัดเขาถ้ำเสือ) จ.สุพรรณบุรี – นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยจัดกิจกรรมปลูกป่า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้โดยรุกขกร ปลูกต้นไม้โดยการโปรยเมล็ดมะค่าโมงทางอากาศโดยกลุ่มพารามอเตอร์ของชมรมรักป่าหินงามลุ่มน้ำจรเข้สามพัน และร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยทรงมีพระราชปณิธานที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” โดยให้หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีจิตอาสาได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน

นายปรมินทร์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมปลูกป่าในวันนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านป่าชุมชนบ้านเนินสมบัติ สถาบันการศึกษา ประชาชนจิตอาสา ฯลฯกว่า 1,000 คน ที่จะได้ร่วมกิจกรรม ณ ป่าชุมชนบ้านเนินสมบัติ โดยมีกิจกรรมปลูกป่าในแปลงสาธิตพัฒนาการปลูกไม้มีค่าเกื้อกูลผักหวานป่าและต้นกระเจียวในพื้นที่ป่าชุมชน ในพื้นที่ 1.5 ไร่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าเดิมมีพรรณไม้เด่นประจำถิ่น อาทิมะค่าโมง มะเกลือ ปรงป่า สุพรรณิกา และมีพรรณไม้หายาก ได้แก่ มหาพรหม มะลิสยาม โดยเฉพาะผักหวานป่า ซึ่งเป็นพืชอาหารที่ชุมชนมีความต้องการสูง แต่ขาดแคลนในพื้นที่ เนื่องจากการขยายพันธุ์ทำได้ยาก กรมป่าไม้จึงเข้าไปแนะนำส่งเสริมเทคนิคในการปลูกผักหวานป่าจำเป็นต้องมีไม้พี่เลี้ยงปลูกอยู่ใกล้กัน เนื่องจากผักหวานต้องการร่มรำไรในช่วงแรกมากถึง 70% และต้องใช้ตาข่ายในการช่วยพรางแสง กิจกรรมปลูกไม้มีค่า และปลูกผักหวานป่าเสริมป่าชุมชน 10 ไร่ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้ที่สำหรับนำมาใช้ปลูกเป็นไม้พี่เลี้ยง 2,000 กล้า ได้แก่ พะยูง มะค่าโมง ประดู่ป่า และต้นหว้า และกล้าผักหวานป่าอีก 2,000 กล้า ในอนาคตก็จะมีผักหวานป่าให้คนในชุมชนได้ใช้ประกอบอาหารและเก็บไปขายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน กิจกรรมปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ป่าชุมชน และปลูกกระเจียวเสริมป่า

นอกจากกิจกรรมปลูกป่าในแปลงสาธิตแล้ว ยังมีการปลูกต้นไม้ทางอากาศโดยกลุ่มพารามอเตอร์ชมรมรักป่าหินงามลุ่มน้ำจรเข้สามพันโดยจะขึ้นโปรยเมล็ดมะค่าโมงทางอากาศ และกิจกรรมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ของทีมรุกขกร การทำความสะอาด บริเวณวัดเขาถ้ำเสือ และกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากการย่อยสลายเศษกิ่งไม้ใบไม้ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” พร้อมทั้งขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ ประชาชนต่างจังหวัดสนใจจะร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกป่าฯ สามารถขอรับกล้าไม้คุณภาพดี ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292 ต่อ 5551  ได้อีกช่องทางหนึ่ง

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่