ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน Jet A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 105 ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้การจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2 ฒว 8425 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน Jet A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 105 ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้การจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2 ฒว 8425 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน Jet A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 105 ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้การจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2 ฒว 8425 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือก ไกชด้แก่ บริษัทธารา จำกัด (สาขาสามบิน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,661.36 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

เอกสารแนบ

1604

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 138 ครั้ง