ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

(ประชาพิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๒๗ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๒๕๖๖) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อน้ำดีอาคาร สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ประชาพิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๒๗ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๒๕๖๖) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อน้ำดีอาคาร สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ประชาพิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๒๗ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๒๕๖๖) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อน้ำดีอาคาร สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศ โครงการปรับปรุงท่อน้ำดีอาคาร ภาค 6

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 61 ครั้ง

เอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงท่อน้ำดีอาคาร ภาค 6

ขนาดไฟล์:0.51 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 143 ครั้ง

ขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงท่อน้ำดีอาคาร ภาค 6

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 61 ครั้ง

แบบรูปรายการละเอียด (2)

ขนาดไฟล์:2.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 72 ครั้ง