ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

(ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ 1) การจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๑ โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ 1) การจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๑ โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ ครั้งที่ 1) การจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๑ โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศเชิญชวน การจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๑ โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีปร

ขนาดไฟล์:2.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง

เอกสารประกวดราคา การจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๑ โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธ

ขนาดไฟล์:22.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

ขอบเขตของงาน พิพิธภัณฑ์ระยะที่ 1

ขนาดไฟล์:30.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 46 ครั้ง

แบบก่อสร้าง 1

ขนาดไฟล์:82.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

แบบก่อสร้าง 2

ขนาดไฟล์:76.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

แบบก่อสร้าง 3

ขนาดไฟล์:84.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

แบบก่อสร้าง 4

ขนาดไฟล์:84.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

แบบก่อสร้าง 5

ขนาดไฟล์:51.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง