ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศเชิญชวน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๑ โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๑ โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๑ โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เอกสารแนบ

ขอบเขตของงาน พิพิธภัณฑ์ระยะที่ 1

ขนาดไฟล์:30.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 25 ครั้ง

แบบก่อสร้าง 1

ขนาดไฟล์:82.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง

แบบก่อสร้าง 2

ขนาดไฟล์:76.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง

แบบก่อสร้าง 3

ขนาดไฟล์:84.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง

แบบก่อสร้าง 4

ขนาดไฟล์:84.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง

แบบก่อสร้าง 5

ขนาดไฟล์:51.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง

ประกาศ ระยะ1

ขนาดไฟล์:2.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง

เอกสารประกวดราคา ระยะ1

ขนาดไฟล์:16.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง

แบบ บก

ขนาดไฟล์:13.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง