ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลุ่มปลา (Infraphylum Agnatha, Parvphylum Chondrichthyes และ Parvphylum Osteichthyes) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลุ่มปลา (Infraphylum Agnatha, Parvphylum Chondrichthyes และ Parvphylum Osteichthyes) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลุ่มปลา (Infraphylum Agnatha, Parvphylum Chondrichthyes และ Parvphylum Osteichthyes) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://procurement.dmcr.go.th/detailAll/68631/nws/