ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว 3745 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว 3745 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮว 3745 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กับ บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด เป็นเงิน 29,489.20 บาท

เอกสารแนบ

001

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

002

ขนาดไฟล์:0.56 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง