ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด 
เป็นเงิน 3,050 บาท

เอกสารแนบ

001

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง