ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสู่หน่วยปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสู่หน่วยปฏิบัติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสู่หน่วยปฏิบัติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/70371/nws/