ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 จ้างจัดทำป้ายชื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 จ้างจัดทำป้ายชื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2567 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 จ้างจัดทำป้ายชื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด จำนวน 7,811 บาท

เอกสารแนบ

เอกสารที่สแกน(56)

ขนาดไฟล์:0.55 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง