ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสังจ้างเลขที่ 17/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 จ้างจัดทำป้ายชื่อ และป้ายตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสังจ้างเลขที่ 17/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 จ้างจัดทำป้ายชื่อ และป้ายตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสังจ้างเลขที่ 17/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 จ้างจัดทำป้ายชื่อ และป้ายตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด เป็นเงิน 9,630 บาท

เอกสารแนบ

001

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง

002

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง