ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 จ้างปรับปรุงห้องรับรอง และห้องผู้ช่วยรัฐมนตรี ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 จ้างปรับปรุงห้องรับรอง และห้องผู้ช่วยรัฐมนตรี ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 จ้างปรับปรุงห้องรับรอง และห้องผู้ช่วยรัฐมนตรี ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ นางสุกัญญา  กิตติสายชล เป็นเงิน 11,500 บาท

เอกสารแนบ

001

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง

002

ขนาดไฟล์:0.37 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง