ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2567 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กด 982 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2567 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กด 982 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2567 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 กด 982 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 14,666.06 บาท

เอกสารแนบ

001

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง

002

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง