ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 14,177.50 บาท

เอกสารแนบ

001

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง

002

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง